PÖH Maaşı

Özel Harekat Polisi olarak hizmet veren personellerin maaşları, derecelerine ve ek görevlerine göre değişebilir. PÖH’lerin kazançları brüt olarak hesaplanır ve Şubat/aylık için de diğer emniyet personelleriyle birlikte maaşlarını alırlar. PÖH’lerin en düşük kazançları, polis memuru unvanına sahip olmalarına rağmen devlet hizmetine yeni girdikleri zamanlarda olur. Ancak, derece yükseldikçe aylık kazançlarında da artış olur. Ek görevlerde görev alan PÖH’ler, özel bir hizmet karşılığında ek ücretler almaktadır. Mesela şehir dışında uzun süreli görevlerde bulunmak, operasyonlarda görev almak ve özel görevlere katılmak gibi.

PÖH nedir?

PÖH, Özel Harekat Polisi’nin kısaltılmış adıdır. Özel Harekat Polisi, Türk Emniyet Teşkilatı’nın özel eğitimli ve donanımlı bir birimidir. PÖH’ler, suç ve terör olaylarına karşı özel olarak hazırlanmış, hızlı ve etkili müdahale kabiliyetine sahiptir. Silah kullanımı, bomba imha, çatışma taktikleri, bina tarama gibi konularda özel eğitim almıştır. PÖH’ler, özel harekat polisi eğitimi almış olmaları nedeniyle normal polislerden farklı olarak özel operasyonlarda görev alırlar.

PÖH Maaşı ne kadardır?

Özel Harekat Polisi maaşları, görev yaptıkları yer ve aldıkları ek hizmetlere göre değişebilir. Görev yerleri, operasyonlar ve risk faktörleri, diğer polis birimlerine göre PÖH’lerin maaşını artırabilir. Bununla birlikte, PÖH’lerin rütbe ve kademe durumu da maaşlarını etkiler. Tabloda, PÖH maaşlarına ilişkin birkaç örnek yer almaktadır:

Derece/Kademe Maaş
Çavuş (9/1) 4736 TL
Çavuş (9/5) 5228 TL
Astsubay (8/1) 5278 TL
Astsubay (8/5) 5875 TL

Ek hizmetler, izinler gibi faktörler de PÖH’lerin maaşının artmasına neden olabilir. Örneğin, şehir dışı görevlerde veya yüksek riskli operasyonlarda yer alan PÖH’lere ek ücret verilebilir. Ayrıca, PÖH’lerin aldıkları eğitimler ve kazanacakları sertifikalar da ek gelir kaynakları sağlayabilir.

PÖH’lerin kademe ve dereceleri

PÖH’lerin kazançlarına etki eden en önemli faktörlerden biri, kademe ve dereceleridir. PÖH’ler, polis yüksek okulundan mezun olduktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmaya başlarlar. İlk olarak çavuş olarak işe başlarlar ve daha sonra kıdemli çavuş, başpolis, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri, başpolis amiri ve emniyet müdürü olarak terfi edebilirler. Her rütbenin belirli bir maaş skalası vardır ve görev süresi boyunca alınacak ek ödemelerle birlikte, rütbesi arttıkça PÖH’lerin kazancı da artar. Tablo olarak detaylı bir şekilde incelendiğinde, PÖH’lerin rütbelerinin yanı sıra ek hizmetleri, görev yaptığı alan ve mesai saatleri gibi faktörlerin de maaş üzerinde bir etkisi olduğu görülebilir.

Ek hizmetlerin maaşa etkisi

PÖH’ler ek görevler ve operasyonlar sırasında ekstra ücretler alabilirler. Bu ekstra ücretlerin hesaplanması, bir görev için ayrılan süreye ve aldıkları ek görev türüne göre değişir. Yapılan operasyonların zorluğu ve riske göre ek ücretler değişkenlik gösterir. Ek görevler için ödenecek ücretler de, personelin rütbesine ve deneyimine de göre değişebilir.

Ayrıca, görev süresi boyunca çalışma saatlerinin dışında kalan zamanlar için alınacak tazminatlar da ekstra ücretler olarak değerlendirilmektedir. PÖH’lerin aldıkları tüm ekstra ücretler, maaşlarına eklenerek ödenecektir.

Bunun dışında, ekstra görevlere katılan PÖH’ler belirli bir takım ödenekler de alırlar. Bu ödenekler; yol, yemek, konaklama, lojistik vb. masrafları kapsar ve iş gereği yapılması gereken bütün masraflar PÖH bütçesi tarafından karşılanır.

PÖH’lerin özlük hakları

PÖH’lerin özlük hakları, güvenlik güçlerinin sahip olduğu özlük haklarından bazılarını içerir. Bu haklar arasında sosyal güvenlik primleri, sağlık sigortaları ve sigorta yardımları yer alır. Ayrıca, PÖH’ler özel hizmet tazminatı, aile yardımı, yıpranma payı, yıpranma tazminatı gibi ek maddi haklara da sahiptir. Sağlık sigortası, PÖH’lerin ve aile fertlerinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir. Ayrıca, tazminatlar PÖH’lerin özel harcamaları ve aileden uzakta çalışmaları için ek bir maddi destek sağlar.

Ek görevlerin maaşa etkisi

PÖH’ler, meslekleri gereği şehir dışında görev yapmak ve yürütülen operasyonlarda görev almak gibi ek hizmetler ile ekstra gelir elde edebilirler. Bu ekstra gelirlerin tutarları ise görevlerinin niteliği, süresi ve mesai saatleri gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanır. PÖH’lerin görev yaptığı süre ve mesai saatleri de bu ekstra gelirlerin tutarının belirlenmesinde etkilidir.

Bunun yanı sıra, PÖH’ler özel harekat eğitimleri verme, danışmanlık yapma ve koruma görevleri gibi özel görevlerde de bulunabilirler. Bu ekstra görevler de maaşa olumlu bir etki yapar ve PÖH’lerin gelirlerinde artışa neden olabilir.

PÖH’ler, meslekleri gereği bölgesel değişkenlik gösteren bir maaş skalasına sahiptirler. Bununla birlikte uzun yıllar eğitim ve deneyimle birlikte kazançlarını artırabilirler.

  • Mesleklerinde başarılı olmak için en önemli nokta ise meslek içi eğitimlere katılmak ve kendilerini geliştirmektir.
  • PÖH’lerin özlük haklarına dair düzenlemeler mevcuttur, sağlık sigortası, tazminatlar ve diğer özlük hakları gibi.

Özetle, PÖH’lerin maaş ve özlük hakları meslek içi eğitimler ile birlikte artarken, ekstra görevler de maaşlarına olumlu bir etki yapar.

PÖH’lere ek gelir imkanları

PÖH’lere ek gelir kaynakları, özel eğitimlerle kazanılabilir. Bunların başında Meskun Mahalde Kurtarma (MMK) eğitimi gelmektedir. MMK eğitimi alan PÖH’ler, arama kurtarma ve yangınla mücadele gibi durumlarda görev alırlar. Bunun yanı sıra, Özel Güvenlik, Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü (ÖMTS) ve Dalgıç eğitimleri de PÖH’lere ek gelir sağlayabilir. Özellikle ÖMTS ehliyeti alan PÖH’ler, operasyonlarda araç kullanarak takım arkadaşlarına destek olmakta ve bunun karşılığında aldıkları ek ücretlerle aile bütçelerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, PÖH’ler, yaptıkları görevler sonucu ödül alırlar ve bu ödüller de ek gelir kaynağı sağlar.

Özel harekat polisi nasıl olunur?

Özel Harekat Polisi olmak isteyen adayların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca en az lise mezunu olmaları, askerlikle ilişiği bulunmaması, milli güvenliğe karşı suç işlememiş olmaları da aranan şartlar arasında yer alıyor.

İlk olarak adayların Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açılacak olan Özel Harekat Polisi alım ilanlarına başvurması gerekiyor. Başvuru aşamasında adaylar, fiziksel yeterlilik testlerini ve yazılı sınavları geçmek zorunda kalacaklar.

Başvuru aşamasını başarıyla geçen adaylar, adli sicil araştırması, sağlık kontrolü ve güvenlik soruşturması aşamalarından da geçmek zorundalar.

Üstesinden gelinmesi gereken eğitim süreci ise oldukça zorlayıcıdır. Özel Harekat birimi, adaylara 8 aylık zorlu bir eğitim programı sunarak mesleki yeterliliklerini belirlemektedir. Ayrıca adaylar, el bombası atma, silah kullanma, engelli operasyonları gibi birçok alanda eğitimler almaktadırlar.

Özel Harekat Polisi olmak oldukça zorlu bir meslektir ve mesleki olarak her daim gelişim sağlamayı hedefler. Bu sebeple meslek içi eğitimler de oldukça önemlidir. İleride kariyer basamaklarında yükselmek isteyen Özel Harekat Polisi’ler, yüksek lisans gibi eğitimlerle kendilerini geliştirebilirler.

PÖH’lerin meslek içi eğitimleri

PÖH’lerin meslek içi eğitimleri, mesleklerinde gelişimlerini sağlamak ve kariyer hedeflerine ulaşmak için oldukça önemlidir. Bu eğitimler, öncelikle silah ve taktik eğitimleri içermektedir. Bu eğitimler ile silah kullanımı ve çatışma taktikleri konusunda uzmanlaşırlar. Ayrıca, fiziksel dayanıklılık, atıcılık ve patlayıcı madde eğitimleri de almaktadırlar.

PÖH’lerin aldığı diğer eğitimler ise teknik ve bilişim eğitimleri olmaktadır. Bu eğitimler sayesinde, özellikle operasyonlarda kullanılan cihazları ve sistemleri daha iyi kullanabilirler. Bunun yanı sıra, arama kurtarma eğitimleri de almaktadırlar. Bu eğitimler ile deprem, yangın, sel gibi afetlerde afet bölgesinde görev alırlar.

PÖH’ler ayrıca, hukuk eğitimi de almaktadırlar. Bu eğitimler ile suç oluşturan konular, yetkileri ve hukukun genel prensipleri hakkında bilgi sahibi olur ve görevlerini daha iyi yaparlar. Meslek içi eğitimler sayesinde PÖH’ler mesleklerinde ilerleyebilir ve kariyer hedeflerine ulaşabilirler.

Özet

PÖH’lerin kazançları, meslekteki kademe ve derecelerine, ek görevleri ve sürelerine göre değişmektedir. Özellikle mesleki eğitimler ve operasyonlarda görev alınması gibi ek imkanlarla da ek gelir kaynakları elde edilebilir. PÖH’lerin özlük hakları arasında ise sağlık sigortaları, tazminatlar ve benzeri haklar yer alır.

Özel harekat polisi olmak için belli başlı şartlar ve eğitimler gereklidir. PÖH’lere özel eğitimler alarak da ek gelir kaynaklarına sahip olunabilir. Mesleklerindeki gelişim ve kariyer hedefleri için de meslek içi eğitimlere katılım sağlanmalıdır.

Özetle, PÖH maaşlarına etki eden faktörler arasında derece, görev süresi, ek görevler ve mesleki eğitimler yer almaktadır. Özlük hakları ve ek gelir imkanlarına dair de detaylar mevcuttur.

Yorum yapın